Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Bài 8. Kết nối với CSDL GDL
20/11/2013

Mô hình CSDL các đối tượng hình học GDL dã được nhắc đến trong bài học số 3: mô hình CSDL GDL.

Phần mềm GeoMath Lesson 1.5 đi kèm 3 CSDL các đối tượng hình học bao gồm:

1. CSDL các đối tượng hình học môn TOÁN cấp THCS.

2. CSDL các đối tượng hình học môn TOÁN cấp THPT, chương trình CƠ BẢN.

3. CSDL các đối tượng hình học môn TOÁN cấp THPT, chương trình NÂNG CAO.Tại một thời điểm, phần mềm sẽ chỉ kết nối với một trong 3 CSDL trên.

Lệnh Kết nối CSDL cho phép thay đổi hay kết nối với CSDL mong muốn.

Thao tác như sau:

1. Nháy nút lệnh để vào chức năng này.

2. Xuất hiện hộp hội thoại Mở CSDL như hình sau:


3. Tại vị trí Chọn CSDL cần kết nối chọn CSDL tương ứng từ danh sách. Nháy nút Đồng ý để kết thúc việc kết nối. Nháy nút Hủy lệnhđể hủy không thực hiện chức năng này.

Chú ý: CSDL đang được kết nối sẽ hiện tại dòng trạng thái hệ thống của phần mềm.


Chú ý:

Có thể thực hiện việc kết nối tại bất cứ lúc nào, ví dụ ngay trong quá trình soạn thảo trang bài giảng.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7384

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn