Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Video Lập trình với Scratch - B2. Làm quen với môi trường lập trình Scratch
18/06/2016

Đây là video đầu tiên giới thiệu, làm quen với môi trường, giao diện và các đối tượng chính của Scratch.
URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8120

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn