Trang chủ

Sản phẩm

Hướng dẫn đặt mua phần mềm

Hướng dẫn thanh toán

Kho phần mềm

Liên hệ
    Đăng nhập | Đăng ký


 
 
 

SẢN PHẨM MỚI

Gian hàng hiện có 7 sản phẩm

Sách 20 bài tập lập trình Scratch - Tập 4

Giá khuyến mại: 55,000 VND

Sách 20 bài tập lập trình Scratch - Tập 3

Giá khuyến mại: 55,000 VND

Tự học lập trình Scratch

Giá khuyến mại: 220,000 VND

Sách 20 bài tập lập trình Scratch - Tập 2

Giá khuyến mại: 55,000 VND

Sách 20 bài tập lập trình Scratch - Tập 1

Giá khuyến mại: 55,000 VND

Thẻ sử dụng dịch vụ Cùng Học 12 tháng

Giá bán: 360,000 VND

Giá khuyến mại: 180,000 VND

GÓI PHẦN MỀM MẦM NON - TIỂU HỌC

Gian hàng hiện có 6 sản phẩm

Gói S5 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 5

Giá bán: 1,230,000 VND

Giá khuyến mại: 615,000 VND

Gói S4 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 4

Giá bán: 1,230,000 VND

Giá khuyến mại: 615,000 VND

Gói S3 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 3

Giá bán: 1,470,000 VND

Giá khuyến mại: 735,000 VND

Gói S2 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 2

Giá bán: 1,470,000 VND

Giá khuyến mại: 735,000 VND

Gói S1 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 1

Giá bán: 1,260,000 VND

Giá khuyến mại: 630,000 VND

Gói S0 dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non

Giá bán: 750,000 VND

Giá khuyến mại: 375,000 VND

Phần mềm BÉ HỌA SĨ

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Em tập Tô mầu

Giá bán: 105,000 VND

Giá khuyến mại: 52,500 VND

Sắc mầu Toán học - Color Math

Giá bán: 105,000 VND

Giá khuyến mại: 52,500 VND

Bút chì Thông minh

Giá bán: 135,000 VND

Giá khuyến mại: 67,500 VND

Học vần tiếng Việt

Giá bán: 180,000 VND

Giá khuyến mại: 90,000 VND

BỘ PHẦN MỀM DẠY - HỌC TIẾNG VIỆT

Gian hàng hiện có 28 sản phẩm

Bài học tập viết chữ Việt – TViet Lesson 3.0

Giá bán: 540,000 VND

Giá khuyến mại: 270,000 VND

Vở tập viết chữ Việt 2.0

Giá bán: 245,000 VND

Giá khuyến mại: 122,500 VND

Luyện từ và câu Tiếng Việt

Giá bán: 210,000 VND

Giá khuyến mại: 105,000 VND

Học từ Tiếng Việt

Giá bán: 210,000 VND

Giá khuyến mại: 105,000 VND

Học tiếng Việt 5, phần II

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Dạy tiếng Việt 5, phần II

Giá bán: 255,000 VND

Giá khuyến mại: 127,500 VND

Học tiếng Việt 5, phần I

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Dạy Tiếng Việt 5, phần I

Giá bán: 255,000 VND

Giá khuyến mại: 127,500 VND

Dạy tiếng Việt 4, phần II

Giá bán: 255,000 VND

Giá khuyến mại: 127,500 VND

Học tiếng Việt 4, phần II

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Dạy tiếng Việt 4, phần I

Giá bán: 255,000 VND

Giá khuyến mại: 127,500 VND

Học tiếng Việt 4, phần I

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Học Tiếng Việt 3, phần I

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Dạy Tiếng Việt 3, phần I

Giá bán: 255,000 VND

Giá khuyến mại: 127,500 VND

Học Tiếng Việt 3, phần II

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Dạy Tiếng Việt 3, phần II

Giá bán: 255,000 VND

Giá khuyến mại: 127,500 VND

Tập viết chữ Việt 1 v2.0

Giá bán: 240,000 VND

Giá khuyến mại: 120,000 VND

Tập viết chữ Việt 2 v2.0

Giá bán: 240,000 VND

Giá khuyến mại: 120,000 VND

Tập viết chữ Việt 3 v2.0

Giá bán: 240,000 VND

Giá khuyến mại: 120,000 VND

Học tiếng Việt 2, phần I

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Dạy tiếng Việt 2, phần I

Giá bán: 255,000 VND

Giá khuyến mại: 127,500 VND

Học tiếng Việt 2, phần II

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Dạy tiếng Việt 2, phần II

Giá bán: 255,000 VND

Giá khuyến mại: 127,500 VND

DẠY TIẾNG VIỆT 1, phần Luyện tập tổng hợp

Giá bán: 255,000 VND

Giá khuyến mại: 127,500 VND

HỌC TIẾNG VIỆT 1, phần Luyện tập tổng hợp

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Dạy tiếng Việt 1, phần Học vần

Giá bán: 255,000 VND

Giá khuyến mại: 127,500 VND

Học tiếng Việt 1, phần Học vần

Giá bán: 225,000 VND

Giá khuyến mại: 112,500 VND

Học chính tả tiếng Việt

Giá bán: 210,000 VND

Giá khuyến mại: 105,000 VND

Gói phần mềm dành cho Giáo viên Tiểu học

Giá bán: 3,735,000 VND

Giá khuyến mại: 1,867,500 VND

iMath: Cùng học và dạy Toán Tiểu học

Giá bán: 245,000 VND

Giá khuyến mại: 122,500 VND

Bài giảng Toán

Giá bán: 285,000 VND

Giá khuyến mại: 142,500 VND

Học Toán 1

Giá bán: 150,000 VND

Giá khuyến mại: 75,000 VND

Dạy Toán 1

Giá bán: 195,000 VND

Giá khuyến mại: 97,500 VND

Học Toán 2

Giá bán: 150,000 VND

Giá khuyến mại: 75,000 VND

Dạy Toán 2

Giá bán: 195,000 VND

Giá khuyến mại: 97,500 VND

Học Toán 3

Giá bán: 150,000 VND

Giá khuyến mại: 75,000 VND

Dạy Toán 3

Giá bán: 195,000 VND

Giá khuyến mại: 97,500 VND

Học Toán 4

Giá bán: 150,000 VND

Giá khuyến mại: 75,000 VND

Dạy Toán 4

Giá bán: 195,000 VND

Giá khuyến mại: 97,500 VND

Học Toán 5

Giá bán: 150,000 VND

Giá khuyến mại: 75,000 VND

Dạy Toán 5

Giá bán: 195,000 VND

Giá khuyến mại: 97,500 VND

VIỆT GAMES - TRÒ CHƠI GIÁO DỤC

Gian hàng hiện có 12 sản phẩm

Phần mềm Ô Chữ Việt bản Live Edition

Giá bán: 105,000 VND

Giá khuyến mại: 52,500 VND

Word Sort - Sắp xếp từ. Bản Live Edition

Giá bán: 105,000 VND

Giá khuyến mại: 52,500 VND

Hang man - Tìm từ. Bản Live Edition

Giá bán: 105,000 VND

Giá khuyến mại: 52,500 VND

Phần mềm trò chơi Ghép chữ

Giá bán: 105,000 VND

Giá khuyến mại: 52,500 VND

Phần mềm Ô Chữ Việt

Giá bán: 105,000 VND

Giá khuyến mại: 52,500 VND

Word Sort Pro - Sắp xếp từ. Bản chuyên nghiệp

Giá bán: 105,000 VND

Giá khuyến mại: 52,500 VND

Hang man Pro - Tìm từ. Bản chuyên nghiệp

Giá bán: 105,000 VND

Giá khuyến mại: 52,500 VND

Vui Học Tiếng Việt 10.1

Giá bán: 135,000 VND

Giá khuyến mại: 67,500 VND

Vui Học Tiếng Việt 10.2

Giá bán: 135,000 VND

Giá khuyến mại: 67,500 VND

Vui Học Tiếng Việt 6.2

Giá bán: 135,000 VND

Giá khuyến mại: 67,500 VND

Vui Học Tiếng Việt 6.1

Giá bán: 135,000 VND

Giá khuyến mại: 67,500 VND

Vui Học Tiếng Việt 7

Giá bán: 135,000 VND

Giá khuyến mại: 67,500 VND

PHẦN MỀM NGÂN HÀNG ĐỀ THÔNG MINH

Gian hàng hiện có 5 sản phẩm

iQB Bee 8.0

Giá bán: 285,000 VND

Giá khuyến mại: 142,500 VND

iQB Moon 8.0

Giá bán: 390,000 VND

Giá khuyến mại: 195,000 VND

iQB Cat 8.0

Giá bán: 490,000 VND

Giá khuyến mại: 245,000 VND

iQB Quiz Maker 8.0

Giá bán: 285,000 VND

Giá khuyến mại: 142,500 VND

iQB Rabbit 8.0

Giá bán: 285,000 VND

Giá khuyến mại: 142,500 VND

 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 1407 - Nhà 17T2 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (024) 62511017 - Fax: (024) 62511081
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.