Trang chủ

Sản phẩm

Hướng dẫn đặt mua phần mềm

Hướng dẫn thanh toán

Kho phần mềm

Liên hệ
    Đăng nhập | Đăng ký

School@net Shop - TRÒ CHƠI GIÁO DỤC - VIỆT GAMES


Phần mềm trò chơi Ghép chữ 2
Đây là 1 phiên bản đơn giản của phần mềm Ghép chữ chỉ có 1 chức năng là Ghép chữ, vần để hoàn thiện một từ Tiếng Việt.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Phần mềm trò chơi Ghép chữ 1
Đây là 1 phiên bản đơn giản của phần mềm Ghép chữ chỉ có 1 chức năng là Ghép chữ tạo âm vần

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 3
Đây là trò chơi rèn luyện trí nhớ và mở rộng vốn từ tiếng Việt dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 10 tuổi.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 2
Đây là trò chơi rèn luyện trí nhớ bằng cách học cách đánh vần tiếng Việt dành cho các bạn nhỏ từ 3 đến 6 tuổi.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 1
Trò chơi rèn luyện trí nhớ đồng thời tìm hiểu các đồ vật xung quanh chúng ta dành cho các bạn nhỏ từ 3 đến 6 tuổi.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Ghép vần đúng
Trò chơi rèn luyện khả năng quan sát, nhanh tay, tinh mắt kéo thả chuột dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 12 tuổi. Người chơi cần quan sát để kéo thả hai vần trên màn hình sao cho chúng tạo thành một từ hoàn chỉnh.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Mây âm vần
Trò chơi này luyện khả năng quan sát, tinh mắt, gõ phím nhanh nâng cao vốn hiểu biết tiếng Việt dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 12 tuổi.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Mưa âm vần
Trò chơi rèn luyện khả năng quan sát, nhanh tay, tinh mắt bấm chuột nhanh dành cho các bạn nhỏ từ 4 đến 6 tuổi.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Mưa từ (Word Rain)
Phần mềm rèn luyện kỹ năng quan sát nhanh, nháy chuột nhanh chính xác đồng thời nâng cao vốn từ và tìm hiểu các tính chất của từ trong tiếng Việt.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 10
Trò chơi rèn luyện trí nhớ và học, nhớ, mở rộng vốn từ dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 10 tuổi.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 9
Trò chơi luyện trí nhớ để rèn luyện, phân biệt và mở rộng vốn từ láy trong tiếng Việt.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 8
Trò chơi luyện trí nhớ để ôn luyện kiến thức liên quan đến các từ trái nghĩa hoặc có ý nghĩa gần trái ngược nhau trong tiếng Việt.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 7
Đây là trò chơi luyện trí nhớ để ôn luyện kiến thức liên quan đến các từ đồng nghĩa hoặc có ý nghĩa gần giống nhau trong tiếng Việt.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Sắp xếp từ (Word Sort)
Đây là trò chơi yêu cầu người dùng sắp xếp lại các từ đơn của một câu có nghĩa sau khi đã bị thay đổi thứ tự các từ sao cho trở về trạng thái ban đầu của câu này.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Đoán từ (Word Guess)
Đây là trò chơi cho phép người chơi đoán nhận một từ chưa biết bằng cách gõ liên tục các phán đoán của mình cho đến khi đoán đúng thì thôi.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 6
Đây là trò chơi luyện trí nhớ tăng khả năng nhận biết và mở rộng vốn từ liên quan đến sự sống và thiên nhiên như các loại sinh vật, động vật, thực vật.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 5
Đây là trò chơi luyện trí nhớ thông qua một bộ từ điển tranh khổng lồ về các loại cây cối, thú vật, chim, cá, các loài hoa và cây cỏ của thế giới tự nhiên.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 4
Đây là trò chơi rèn luyện trí nhớ, khả năng phân biệt và nhận biết vốn từ tiếng Việt thông qua các bức tranh.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Tìm từ theo tranh
Đây là trò chơi tìm từ giải nghĩa đúng nhất cho một bức tranh cho trước.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Tìm tranh theo từ
Đây là trò chơi tìm tranh đúng nhất theo ý nghĩa bởi các từ cho trước.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Tìm từ (Hang man)
Đây là trò chơi cho phép người chơi tìm và đoán các từ tiếng Việt có nghĩa bằng cách nháy chuột lên bảng chữ cái để tìm và điền từ theo từng chữ cái.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Điền từ láy
Đây là trò chơi tìm hiểu, mở rộng hiểu biết của em về cuộc sống xung quanh em thông qua bài luyện tìm hiểu từ láy trong tiếng Việt.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Phân loại từ 3
Trò chơi này rèn luyện kiến thức tìm hiểu, phân tích và mở rộng vốn từ của em thông qua các thao tác kéo thả từ trên máy tính.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Phân loại từ 2
Trò chơi này rèn luyện kỹ năng và kiến thức tìm hiểu, mở rộng vốn từ của em trong cuộc sống thông qua các khái niệm từ đồng nghĩa và trái nghĩa.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Thi tìm hiểu vốn từ
Đây là trò chơi tìm hiểu, mở rộng hiểu biết của em về cuộc sống xung quanh em thông qua vốn từ tiếng Việt.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Thi tìm thành ngữ, tục ngữ
Đây là trò chơi tìm hiểu, mở rộng hiểu biết của em về cuộc sống xung quanh em thông qua các thành ngữ, tục ngữ. Trong trò chơi này, người chơi cần tìm 1 thành ngữ hoặc tục ngữ từ theo yêu cầu với thời gian tìm nhỏ nhất.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Ghép từ - tranh 2
Đây là trò chơi tìm hiểu, mở rộng hiểu biết của em về cuộc sống xung quanh em thông qua các hình ảnh và ý nghĩa của chúng.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Ghép từ - tranh 1
Đây là trò chơi tìm hiểu, mở rộng hiểu biết của em về thế giới tự nhiên như động vật, chim, cá, cây cối, hoa quả, thông qua các hình ảnh và ý nghĩa của chúng.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Tìm thành ngữ đồng nghĩa
Đây là trò chơi tìm hiểu ý nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Tìm từ tương ứng với tranh
Đây là trò chơi tìm hiểu, mở rộng vốn từ liên quan đến các các sự việc, sự vật xung quanh em thông qua các hình ảnh. Cho trước một hình ảnh và tìm từ đúng nghĩa nhất với bức tranh này.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Đố vui: cây gì
Đây là trò chơi tìm hiểu, mở rộng vốn từ liên quan đến các loài cây, hoa, quả, thực vật xung quanh chúng ta.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Điền cấu tạo tiếng
Trò chơi này giúp em ôn luyện về cấu tạo tiếng trong môn Tiếng Việt. Trên màn hình sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một số từ đơn tiếng Việt, mỗi từ này sẽ được ghi trên 1 hàng của một bảng có sẵn trên màn hình, tại cột có ghi Tiếng.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Phân loại từ 4
Trò chơi này rèn luyện kỹ năng phân tích, phân loại từ theo ý nghĩa và nội dung của từ tiếng Việt, qua đó mở rộng vốn hiểu biết từ của em.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Phân loại từ 1
Trò chơi này rèn luyện kỹ năng phân tích, phân loại từ theo ý nghĩa và nội dung của từ tiếng Việt, qua đó mở rộng vốn hiểu biết từ của em.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Thi tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa
Trò chơi này rèn luyện khả năng và nâng cao hiểu biết của em về các hiện tượng, sự vật trong cuộc sống hàng ngày, mở rộng vốn hiểu biết của em thông qua tìm hiểu các từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong tiếng Việt.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Thi tìm từ láy
Đây là trò chơi Thi tìm từ, người chơi cần tìm 1 từ theo yêu cầu với thời gian tìm nhỏ nhất. Trò chơi này sẽ yêu cầu em tìm một từ láy tiếng Việt.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Ghép từ - tranh 3
Trò chơi này rèn luyện khả năng và nâng cao hiểu biết của em về các hiện tượng, sự vật trong cuộc sống hàng ngày, mở rộng vốn hiểu biết của em thông qua tìm hiểu các hình ảnh và từ tiếng Việt.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Tìm thành ngữ đúng
Đây là trò chơi tìm hiểu ý nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Tìm từ đúng nhất
Đây là trò chơi nhằm tìm hiểu và nâng cao vốn từ tiếng Việt của em: trò chơi tìm từ đúng nghĩa nhất.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Đố vui: con gì?
Đây là trò chơi quan sát tranh và trả lời câu hỏi con gì có trong bức tranh này. Học sinh cần quan sát kỹ bức tranh và trả lời đúng tên con vật có trong tranh này. Trò chơi này có ý nghĩa nâng cao hiểu biết của học sinh về cuộc sống và thế giới các con vật trong thiên nhiên và xung quanh em.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ

Đố vui: cái gì?
Đây là trò chơi giải nghĩa câu đố. Học sinh cần đọc kỹ câu hỏi, suy nghĩ cẩn thận. Trò chơi này có ý nghĩa nâng cao hiểu biết của các em về cuộc sống và thế giới thiên nhiên xung quanh em.

Chi tiết...

Giá bán:
10 000 VNĐ 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 1407 - Nhà 17T2 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (04) 62511017 - Fax: (04) 62511081
Email: school.net@hn.vnn.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.