Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Thao tác 10. Sao lưu CSDL Ngân hàng câu hỏi trong phần mềm iQB Leo
09/08/2013

Lệnh sao lưu dữ liệu có chức năng khởi tạo một CSDL giống hệt CSDL hiện thời dùng để sao lưu dự trữ. Mỗi CSDL là một ngân hàng câu hỏi đều có tần xuất sử dụng cao, do vậy vấn đề bảo mật, lưu trữ dữ liệu này là rất quan trọng.
Thực hiện: từ thực đơn Công cụ chọn Sao lưu cơ sở dữ liệu.


Xuất hiện hộp hội thoại Sao lưu dữ liệu dưới đây:


- Nhập tên tệp cần tạo, thư mục lưu trữ và nhấn nút Chấp nhận. Lệnh sẽ tự động tạo ra một bản sao của CSDL hiện thời tại thư mục đã nêu trên.

Chú ý: phần mở rộng mặc định của các CSDL Ngân hàng câu hỏi là *.iqk.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7251

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn