Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Mô tả các FORM nhóm 6 – Luyện từ và câu FORM FSWD Find Special Words: Tìm và xác định từ ghép nối trong câu
30/01/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Form Tìm và xác định từ ghép nối trong câu (FSWD – Find Special Word) có chức năng tạo ra các bài luyện cho HS tìm hiểu phần kiến thức liên quan đến tìm hiếu các quan hệ từ, từ ngữ nối ghép các câu, nằm trong phần kiến thức Luyện từ và câu của môn Tiếng Việt lớp 5.

Chức năng FORM

Form có 2 chức năng sau:

1. Tìm và xác định các quan hệ từ, từ đặc biệt dùng để ghép nối các câu hoặc các vế trong câu.

2. Tìm và xác định các từ, cặp từ quan hệ chính xác dùng để ghép nối các vế trong câu.

Cả hai dạng bài luyện này đều nhằm mục đích luyện tập nâng cao kiến thức phần luyện từ và câu, hiểu biết về các quan hệ từ và từ ghép nối trong câu.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Dạng 1: Tìm và xác định các quan hệ từ, từ đặc biệt.

FORM có khuôn dạng như hình dưới đây:

Trên màn hình sẽ hiện một đoạn văn bản ngắn. Nhiệm vụ của em là tìm ra trong văn bản này các từ đóng vai trò là các từ quan hệ: quan hệ từ, từ ghép nối câu. Không cần xác định cụ thể đó là những từ gì, nhưng cần xác định chính xác.

Cách xác định như sau: dùng chuột đánh dấu từ quan hệ và sau đó nháy lên nút Từ quan hệ ở khung bên phải. Từ này sẽ được đánh dấu và đổi màu trên màn hình.

Có 2 chế độ, cách kiểm tra công việc của em.

Chế độ kiểm tra nhanh: khi nháy chuột lên nút Từ quan hệ, Form sẽ kiểm tra ngay xem là đúng hay sai. Nếu đúng phần mềm sẽ báo đúng và từ được đánh dấu sẽ đổi màu. Nếu sai, phần mềm cũng sẽ thông báo và từ đánh dấu sẽ bị gạch ngang.

Chế độ kiểm tra bình thường: trong chế độ này, phần mềm sẽ không kiểm tra đúng sai khi sử dụng nút Từ quan hệ để đánh dấu. Sau khi đánh dấu tất cả các từ cần đánh dấu, nháy nút để tiến hành kiểm tra toàn bộ bài luyện. Phần mềm sẽ thông báo đúng, sai sau đó.

Các nút , dùng để phóng to, thi nhỏ cỡ chữ văn bản trên màn hình. Nút dùng để phóng to bài luyện lên toàn màn hình.

Dạng 2: Tìm và xác định các quan hệ từ, từ đặc biệt.

Trên màn hình sẽ hiện một đoạn văn bản ngắn. Nhiệm vụ của em là tìm ra trong văn bản này các từ đóng vai trò là các từ quan hệ: quan hệ từ, từ ghép nối câu. Tuy nhiên ở bài luyện này, em cần phải xác định rõ kiểu của các từ quan hệ trong văn bản là kiểu quan hệ từ nào. Bên phải là dãy các nút chỉ rõ từng loại quan hệ từ cụ thể mà em cần xác định.

Cách thực hiện bài luyện tương tự trên: dùng chuột đánh dấu từ và nháy lên một nút bên phải.

Có 2 chế độ kiểm tra: kiểm tra nhanh và kiểm tra bình thường, như đã mô tả ở phần trên.

Làm xong một bài luyện nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Sau đây là mô tả chi tiết cách nhập dữ liệu trên màn hình này.

1. Xác định Kiểu bài luyện (dạng 1 hoặc 2) và chọn Chế độ kiểm tra nhanh hay bình thường.

2. Xác định Kiểu nguồn dữ liệu: Tự động sinh hay Người dùng tự nhập.

Nếu chọn là Tự động sinh thì cần chọn tiếp Nguồn dữ liệu từ điển để sinh tự động các bài luyện.

- Với dạng bài luyện 1. Tìm và xác định quan hệ từ thì nguồn từ điển có thể chọn bao gồm:

- Với dạng bài luyện 2. Tìm và xác định cặp quan hệ từ chính xác thì nguồn từ điển bao gồm:

3. Nếu tại bước 2 chọn Kiểu nguồn dữ liệu là tự nhập thì cần nhập tiếp bộ dữ liệu (adf file) ngay tại màn hình phía dưới.

Qui trình nhập sẽ bao gồm các bước sau:

- Có thể nhập nhiều bài luyện. Muốn bổ sung thêm nháy nút có dấu +, muốn xóa đi một bài luyện, nháy nút có dấu -.

- Với mỗi bài luyện, cần nhập trước hết 2 thông tin:

(1) Yêu cầu bài luyện.

(2) Nội dung bài luyện. Nội dung bài luyện chính là đoạn văn bản chứa các từ quan hệ cần xác định. Chú ý các quan hệ từ cần được đưa vào các Tag < hl > .... < /hl >.

Nếu dạng bài luyện là 2) thì cần nhập thêm tham số Kiểu quan hệ từ.

- Nháy nút Tự động sinh nếu muốn phần mềm tự động sinh bài luyện này, tuy nhiên sau đó có thể chỉnh sửa ngay trên màn hình.

- Nút Kiểm tra dùng để kiểm tra xem văn bản đã hợp lệ chưa, tức là đã chứa các tag < hl > .... < /hl >> hay chưa.

- Muốn ghi ra tệp thì nhập tên tệp adf vào vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

Nhập xong tất cả các thông số của cửa sổ nhập liệu thì nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7464

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn