Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Phần mềm iQB. Thao tác 3. Nhập sửa kỹ năng câu hỏi
19/02/2014

Video hướng dẫn phần mềm iQB. Thao tác 3. Nhập sửa kỹ năng câu hỏi


Bài viết này mô tả nhanh một thao tác quan trọng, đơn giản nhưng ít sử dụng trong phần mềm iQB, đó là chức năng Nhập sửa Kỹ năng câu hỏi.

Như chúng ta đã biết trong mô hình Ngân hàng câu hỏi của iQB, mỗi câu hỏi được lưu trong CSDL sẽ phải tương ứng duy nhất với một kỹ năng cơ bản. Do vậy danh sách các kỹ năng cơ bản cần được nhập trước vào CSDL trước khi nhập câu hỏi.

Trong đa số các trường hợp, các kỹ năng câu hỏi này đã được tự động nhập ngay trong quá trình khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi (xem thao tác 1).

Thao tác nhập, sửa kỹ năng câu hỏi được thực hiện từ thực đơn Dữ liệu --> Kỹ năng --> Kỹ năng cơ bản.Giao diện chính của lệnh như hình sau:Trong khung bên trái chúng ta nhìn thấy danh sách các kỹ năng hiện có trong CSDL.

Các thao tác cụ thể như sau:

1. Tạo mới kỹ năng

Nháy nút Tạo mới. Màn hình có dạng như sau:Nhập tên kỹ năng và Ghi chú, sau đó nháy nút Cập nhật để bổ sung kỹ năng này vào danh sách.

2. Sửa tên một kỹ năng

Chọn kỹ năng từ danh sách bên trái và nháy nút Sửa.Sau đó sửa tên, nhập lại Ghi chú và nháy nút Cập nhật.

3. Xóa một kỹ năng

Chọn kỹ năng trong danh sách và nháy nút Xóa.

Xuất hiện hộp hội thoại sau khẳng định có muốn xóa không.Chú ý: không thể xóa các kỹ năng đã được gán với câu hỏi. Khi đó sẽ xuất hiện hộp hội thoại như sau:Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7493

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn