Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Các bước thao tác và thực hiện với iCloudTest. II: Tải các phần mềm chính của dịch vụ iCloudTest
19/03/2014

iCloudTest là 1 dịch vụ hoàn toàn mới của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net. Dịch vụ này là 1 sản phẩm phần mềm tiếp theo nằm trong giải pháp phần mềm tin học hóa quản lý Ngân hàng câu hỏi và Kiểm tra kiến thức iQB.


Để giúp các khách hàng tìm hiểu kỹ hơn dịch vụ này chúng tôi sẽ lần lượt mô tả các thao tác thục hiện với dịch vụ này. Đây là bài đầu tiên: tải về và cài đặt các phần mềm chính của dịch vụ iCloudTest.

Sau khi đã đăng ký xong tài khoản dịch vụ của iCloudTest, công việc tiếp theo là tải 2 phần mềm chính của dịch vụ này. Cả 2 phần mềm này đều có thể tải miễn phí.

Qui trình tải các phần mềm chính của dịch vụ iCloudTest như sau.

1. Vào địa chỉ chính thức của iCloudTest.

http://icloudtest.thnt.vn

2. Giao diện trang chính có dạng như sau:

Tại đây bạn có thể tải về 2 phần mềm chính của dịch vụ này là iCloudTesteriCloudTest Manager.

Nháy vào nút dưới đây để tải phần mềm iCloudTest Manager là phần mềm dùng để tổ chức và quản trị các kỳ thi, kiểm tra.

Nháy vào nút dưới đây để tải phần mềm iCloudTester là phần mềm dùng để tiến hành kiểm tra trực tuyến theo iCloudTest.

3. Cài đặt phần mềm iCloudTest Manager dành cho người quản lý các kỳ thi, kiểm tra (Exam) và cài đặt phần mềm iCloudTester dành cho thí sinh sẽ tham gia thi.

Sau khi cài đặt, các phần mềm này sẽ có thể hiện như sau trên màn hình desktop của bạn.

iCloudTester

iCloudTest ManagerURL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7520

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn