Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

TKB Management Viewer 9.0: phần mềm Quản lý thời khóa biểu dành riêng cho Hiệu trưởng và BGH nhà trường
20/03/2015

TKB Management Viewer 9.0 là phần mềm mới nhất được phát hành cùng với của Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 9.0, đây là phần mềm có chức năng Hỗ trợ Quản lý thời khóa biểu đầu tiên của Việt Nam, được thiết kế dành riêng cho Hiệu trưởngBan Giám hiệu nhà trường để quản lý toàn bộ công việc hàng ngày liên quan đến thời khóa biểu trong nhà trường.


Sau đây là mô tả các tính năng chính của phần mềm mới này.

1. Chức năng chính quan trọng nhất của phần mềm là Quản lý theo rõi các sự kiện diễn ra trong nhà trường trong suốt thời gian năm học. Các sự kiện này được tích hợp chặt chẽ với thời khóa biểu sẽ làm cho việc quản lý này trở nên rất hiệu quả.

2. Phần mềm có 4 chức năng View chính phục vụ cho việc quản lý này:

- Quản lý thông tin thời gian biểu theo Tuần.

- Quản lý thông tin thời gian biểu theo từng tiết học của từng ngày, tuần.

- Quản lý thông tin các lớp học.

- Quản lý thông tin các giáo viên.

3. Phần mềm cho phép nhập và quản lý các thông tin, sự kiện sau trong nhà trường:

- Thông tin chung nhà trường theo từng Tuần.

- Thông tin chung nhà trường theo từng Ngày trong Tuần.

- Thông tin chung nhà trường theo từng Tiết học trong Ngày.

- Thông tin, sự kiện của các lớp học theo từng tiết học của thời khóa biểu.

- Thông tin, sự kiện của giáo viên theo từng tiết học của thời khóa biểu.

4. Toàn bộ các thông tin, sự kiện chính diễn ra trong nhà trường đều có thể nhập, sửa đổi, xem, in ấn hoặc được gửi tự động cho GV trong nhà trường thông qua email hoặc điện thoại di động.

5. Trong phần mềm còn tích hợp 3 chức năng xem, sửa, điều chỉnh thông tin trực tiếp trên thời khóa biểu, đó là các chức năng: Main Loop, Show All và Browse Teacher là các chức năng quan sát tinh chính dữ liệu thời khóa biểu quan trọng nhất của phần mềm TKB 9.0.

6. Chức năng gửi thông tin thời khóa biểu đến từng Giáo viên và Học sinh trong nhà trường thông qua hệ thống email hoặc điện thoại di động.

7. Chức năng in chi tiết các thời gian biểu hoạt động của nhà trường, các sự kiện, thông tin được theo rõi trong phần mềm.

8. Đặc biệt, phần mềm có tính năng đồng bộ thời gian với thời khóa biểu, trong đó tính năng tự động bật chuông kêu mỗi lần hết tiết học cũ và bắt đầu tiết học mới, chuông kêu vào lớp và kết thúc giờ học. Đây là những tính năng rất đặc biệt và vô cũng hữu ích dành cho người sử dụng phần mềm.

9. Phần mềm còn tích hợp các chức năng tự động điều chỉnh bảng PCGD, chuyển đổi thời khóa biểu, báo cáo tải dạy thời khóa biểu.

10. Phần mềm còn có các tính năng in ấn thời khóa biểu, chuyển thời khóa biểu toàn trường ra Excel, đưa thời khóa biểu lên mạng Internet rất dễ dàng. Các tính năng này được kế thừa trực tiếp từ phần mềm TKB.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7836

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn