Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Giới thiệu phần mềm công cụ CHỌN SỐ VÀO BẢNG
27/05/2015

Xin giới thiệu 1 phần mềm Công cụ mới nữa trên Cùng học: phần mềm Chọn số vào bảng.


Phần mềm này nằm trong nhóm các phần mềm công cụ Math Games, mô phỏng bài học, trò chơi sau: có 1 bảng 9 số được sắp xếp trên 1 lưới vuông 3 x 3. Trên bảng có 1 ô còn trống, ô này có dấu ?. Người chơi căn cứ vào qui luật logic của các số trên bảng để tìm ra số còn thiếu. Cách chơi là chọn đáp án đúng. Khuôn dạng trò chơi này có rất nhiều trên thực tế.

Giao diện chính mô phỏng trò chơi Chọn số vào bảng như sau:

Giao diện của phần mềm sau khi chọn đáp án đúng.

 

Phần mềm này không tự động sinh bài luyện, mà là công cụ cho phép giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào. Mỗi dữ liệu đầu vào có thể bao gồm nhiều bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu bắt đầu bởi dấu #. Phía dưới sẽ bao gồm 9 hàng tương ứng với 9 giá trị số tương ứng của bảng.

Tại hàng muốn đóng vai trò sẽ hiển thị dấu ? thì hàng đó sẽ có 4 số, trong đó số đầu tiên là đáp án đúng, 3 số sau là đáp án sai.

Giao diện cửa sổ nhập dữ liệu đầu vào của phần mềm này như sau:

 

Ví dụ 1 bộ dữ liệu như sau:
# 1 // 1 = được phép hoán vị
1
2
3
4
5 10 3 0
6
7
8
9

 

Chú ý:

- Các số trong tệp dữ liệu này có thể nhập bằng LateX để hiển thị chính xác toán học.

- Phần mềm này dành cho giáo viên mọi cấp học.

Như vậy giáo viên làm chủ hoàn toàn phần mềm và sẽ chủ động ra các bài luyện vui chơi cho HS, không hạn chế theo bất cứ chủ đề nào và cấp học nào. Phần mềm này có thể được sử dụng cho tất cả các cấp học từ lớp 1 đến 12, thậm chí tất cả mọi người lớn.

Mọi người có thể thử trực tiếp link phần mềm tại đây:

http://cunghoc.vn/baihoc/2356-1-chon-so-vao-bang.html#baihocURL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7876

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn