Hotline: 0989 429 288 - 024 62511017

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School Viewer
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Download - Archive- Update (27 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (11 bài viết)
 • Phần mềm Quản lý đào tạo nhà trường (71 bài viết)
 • Sản phẩm mới (7 bài viết)
 • Hỗ trợ khách hàng (14 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (5 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (1 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (1 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (139 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 7
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 7
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 79857421 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Xét tốt nghiệp THCS trong phần mềm School Viewer

  Ngày gửi bài: 18/08/2008
  Số lượt đọc: 8592

  Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường School Viewer 5.0. Hỗ trợ chức năng tự động xét tốt nghiệp THCS cho học sinh khối 9 theo đúng qui trình xét duyệt của Bộ Giáo dục & Đào tạo (theo quyết định 11/2006). Với chức năng này của phần mềm School Viewer 5.0 có thể thực hiện được các công việc sau:


  - Thực hiện toàn bộ qui trình xét duyệt tốt nghiệp THCS tự động (hoặc bán tự động) trên máy tính, xét duyệt và xếp hạng tốt nghiệp cho toàn bộ học sinh khối 9 trong nhà trường.

  - Thực hiện in ấn các danh sách học sinh tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp trong quá trình xét duyệt tốt nghiệp THCS.

  1. Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS

  Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS được phép xem và điều chỉnh thông qua lệnh Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS. Chú ý rằng tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS sẽ bao gồm 2 tiêu chuẩn: một dành cho học sinh bình thường và một dành cho học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích.

  Để làm việc được với chức năng đặt tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS này ta phải chọn thông số thời gian hiện thời ở trạng thái là Cuối năm.

  Thực hiện lệnh: Xem trực tuyến/Thông số thời gian.

  Trên màn hình Trạng thái thời gian hiện thời kích chọn Cuối năm sau đó kích Cập nhập để lưu lại thông tin vừa chọn.  Đặt tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS

  Thực hiện lệnh: Công cụ/Xét tốt nghiệp THCS/Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS.  Bảng tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS xuất hiện như hình dưới đây.


  Trong cửa sổ nhập và điều chỉnh tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS trên cần chú ý đến dòng cuối cùng là tiêu chuẩn liên quan đến giá trị của các giá trị TB môn cả năm học của các môn học.

  - Không có môn nào có TB môn dưới 3.5, ngoại trừ các môn.

  - Các môn đặc biệt (một trong 2 môn Toán, Văn) có TB môn không dưới 5.

  Các tiêu chuẩn này rất giống với cách làm của các tiêu chuẩn xét PLHL hiện có của phần mềm. Nếu nhà trường đã dùng quen với SVR từ trước thì các thao tác này rất quen thuộc và dễ hiểu.

  Khi nhấn nút , cửa sổ có dạng sau xuất hiện cho phép chọn các môn học tương ứng từ danh sách. Cửa sổ chọn môn luôn có khuôn dạng như sau:

  2. Qui trình xét tốt nghiệp THCS

  Tóm tắt qui trình xét duyệt tốt nghiệp THCS

  Qui trình xét tốt nghiệp THCS theo quyết định 11/2006 của Bộ giáo dục & Đào tạo có thể mô tả tóm tắt trong sơ đồ dưới đây:  Các công việc chính liên quan đến xét tốt nghiệp THCS được thực hiện từ thực đơn của phần mềm bằng lệnh:

  Công cụ/ Xét tốt nghiệp THCS/…

  Các lệnh chính bao gồm:

  - Danh sách học sinh ưu tiên, khuyến khích.

  - Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp THCS.

  - Xét duyệt tốt nghiệp THCS.

  - Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS.  Chú ý
  : tương tự như các lệnh của Công việc cuối năm, các lệnh trong nhóm Xét tốt nghiệp THCSchỉ có tác dụng khi thời gian hệ thống được đặt về Cuối năm.

  Xét và đặt chế độ ưu tiên, khuyến khích khi xét tốt nghiệp THCS

  Trong qui chế 11/2006 về tốt nghiệp THCS, việc xét và phân loại tốt nghiệp được chia thành 2 tiêu chuẩn riêng biệt, một dành cho đối tượng là học sinh bình thường và một dành cho các học sinh được hưởng chế độ ưu tiên đặc biệt. Do vậy công việc đầu tiên cần thực hiện là xác định học sinh nào được hưởng các chế độ ưu tiên khuyến khích này.

  Thực hiện lệnh: Công cụ/Xét tốt nghiệp THCS/Danh sách học sinh ưu tiên, khuyến khích

  Màn hình xét và cập nhật danh sách học sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích khi xét tốt nghiệp THCS có dạng sau:

  Trên màn hình sẽ hiện một danh sách HS toàn trường (khối 9) đã được xét hưởng chế độ ưu tiên khuyến khích. Khi lần đầu tiên thực hiện lệnh này danh sách trên màn hình sẽ rỗng.(Như hình dưới đây)

  Muốn xóa HS khỏi danh sách thì chọn học sinh trên lưới và nhấn nút .

  Muốn in danh sách HS này hãy nhấn nút .

  Nút lệnh dùng để cập nhật thêm danh sách học sinh được hưởng chế độ ưu tiên khuyến khích này.

  Cửa sổ bổ sung danh sách học sinh cho phép thực hiện toàn bộ các thao tác cần thiết để nhập thêm, xóa bớt hoặc xét tự động các học sinh được hưởng chế độ ưu tiên này của nhà trường. Màn hình của lệnh có dạng sau:


  Nút lệnh Bổ sung trong cửa sổ trên có chức năng xét tự động và bổ sung vào danh sách được ưu tiên lấy thông tin có sẵn trong lý lịch học sinh đã lưu trữ của phần mềm.

  Các tiêu chuẩn dùng để xét tự động học sinh hưởng ưu tiên, khuyến khích được chọn trong các check box của cửa sổ trên, các điều kiện được xét với quan hệ "HOẶC" giữa các lựa chọn. Sau khi đã chọn xong các tiêu chuẩn nhấn nút Đồng ý để phần mềm tự động xét và bổ sung vào danh sách học sinh trong khung bên phải của cửa sổ trước.

  Qui trình xét duyệt tốt nghiệp THCS của phần mềm School Viewer

  Giới thiệu màn hình của lệnh xét duyệt tốt nghiệp THCS, màn hình này kết hợp vừa cho phép thực hiện việc xét duyệt tự động, vừa cho phép chỉnh sửa ngay trên màn hình kết quả xét duyệt.

  Mục đích của màn hình lệnh Xét duyệt tốt nghiệp THCS của phần mềm:

  - Cho phép thực hiện hầu như tất cả các công đoạn xét duyệt tốt nghiệp và phân loại tốt nghiệp THCS trên một màn hình duy nhất.

  - Thực hiện được hầu hết các công đoạn xét duyệt hoàn toàn tự động.

  - Cho phép BGH (hay người sử dụng trực tiếp lệnh này) được phép can thiệp trực tiếp vào tất cả quá trình xét duyệt tốt nghiệp và phân loại tốt nghiệp THCS.

  - Thực hiện trực tiếp các công việc in ấn danh sách học sinh tốt nghiệp (đã đỗ, trượt hoặc chưa xét) ra máy in. Danh sách này có thể là toàn trường hoặc theo từng lớp học.

  - Cập nhật thông tin xét duyệt tốt nghiệp và phân loại tốt nghiệp THCS vào bảng Đăng bộ học sinh nhà trường.

  Cách làm như thế rất mềm dẻo và thích hợp với tình hình triển khai thực tế của các nhà trường ở Việt Nam.

  Thực hiện lệnh: Công cụ/Xét tốt nghiệp THCS/Xét duyệt tốt nghiệp THCS


  Bảng xét duyệt học sinh tốt nghiệp THCS xuất hiện như hình dưới đây.


  Trong cửa sổ trên ta cần đặc biệt chú ý đến các cột liên quan trực tiếp đến việc xét duyệt tốt nghiệp THCS, đó là các cột thông tin cuối của bảng thông tin trên: ƯTKK, Tốt nghiệp, Xếp loại, Ghi chú. Các cột giá trị này mặc định sẽ do qui trình của phần mềm tự động xét và điền giá trị. Tuy nhiên người dùng có quyền trực tiếp sửa đổi trên màn hình các giá trị này cho từng học sinh.


  - Tại cột Tốt nghiệp, giá trị sẽ xác định trạng thái xét là đã Tốt nghiệp hay chưa (Đỗ hoặc chưa Đỗ).

  - Tại cột Xếp loại, giá trị sẽ xác định các Xếp loại tốt nghiệp cụ thể nếu HS này đã “Đỗ”.

  - Tại cột Ghi chú ghi rõ các thông tin của HS này khi chưa “Đỗ”: là Chưa xét hay đã bị “Trượt”.

  Trong màn hình này cũng cho phép kiểm tra và thiết đặt lại tiêu chuẩn xét tốt nghiệp bằng cách kích chọn nút (xem phần 11.1).

  Để thực hiện công việc xét tốt nghiệp tự động theo các tiêu chuẩn đã được cài đặt ta kích chọn vào nút , ngược lại chúng ta có thể hủy kết quả xét bằng việc kích chọn nút

  Phần mềm School Viewer 5.0 đã hỗ trợ hoàn toàn quá trình xét duyệt tốt nghiệp THCS (ở mức độ đơn giản và tổng quát nhất), các thông tin xét duyệt sẽ tự động cập nhật vào bảng Đăng bộ học sinh toàn trường bằng lệnh cập nhật đăng bộ học sinh, kích nút .

  In danh sách học sinh tốt nghiệp

  - Thực hiện lệnh: Công cụ/Xét tốt nghiệp THCS/Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS

  - In danh sách học sinh tốt nghiệp, học sinh không tốt nghiệp và học sinh chưa xét tốt nghiệp

  - Chọn phạm vi cần in danh sách: In danh sách toàn khối 9 hay in theo từng lớp

  - Kiểu in: in đầy đủ các thông tin học sinh hoặc in thông tin ngắn gọn về học sinh


  - Kích để in danh sách học sinh.

  School@net   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.