Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (476 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (519 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (72 bài viết)
 • Sản phẩm mới (211 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (146 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (115 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (234 bài viết)
 • Học tiếng Việt (174 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (375 bài viết)
 • Download - Archive- Update (156 bài viết)
 • Cùng học (80 bài viết)
 • Thông tin tuyển dụng (3 bài viết)
 • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (73 bài viết)
 • School@net 15 năm (18 bài viết)
 • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (115 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (30 bài viết)
 • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (34 bài viết)
 • Phần mềm cho em (13 bài viết)
 • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (1 bài viết)
 • Tin học và Toán học (113 bài viết)
 • Phần mềm Quản lý đào tạo nhà trường (69 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (17 bài viết)
 • Bài học trực tuyến (60 bài viết)
 • Các vấn đề giáo dục (2 bài viết)
 • Các Thuật toán hay (1 bài viết)
 • TKBU và bài toán thời khóa biểu trường đại học (11 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (3135 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 14
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 14
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 85024423 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Toán 11 _ Nâng cao _ Bài 4. Phép quay và phép đối xứng tâm

  Ngày gửi bài: 31/10/2011
  Số lượt đọc: 11136

  1. Định nghĩa phép quay

  Phép quay thường được kí hiệu là Q, và nếu muốn chỉ rõ tâm quay O và góc quay thì ta kí hiệu phép quay đó là

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L11_nc_ch1_h10.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Hình 10 cho ta thấy phép quay tâm O góc quay biến điểm M thành điểm M’, biến lá cờ bên phải thành lá cờ bên trái.

  1

  Phép đồng nhất có phải là phép quay hay không?

  2. Định lí

  Chứng minh

  Giả sử phép quay biến điểm M thành M’ và biến điểm N thành N’, trong đó O, M, N không thẳng hàng (h.11).

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L11_nc_ch1_h11.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Theo định nghĩa của phép quay, ta có:

  OM = OM’,

  ON = o­n’

  Và (OM , OM’) = (ON , o­n’) =

  Theo hệ thức Sa-lơ về góc lượng giác, ta có

  (OM, o­n) = (OM , OM’) + (OM’ , o­n)

  = (ON , o­n’) + (OM’ , o­n)

  = (OM’ , o­n’) .

  Suy ra

  Như vậy hai tam giác MON và M’ON’ bằng nhau, do đó M’N’ = MN.

  Trường hợp O, M, N thẳng hàng, ta thấy ngay M’N’ = MN.

  1

  Cho hình ngũ giác đều ABCDE tâm O (h.12). Hãy chỉ ra một số phép quay biến ngũ giác đó thành chính nó.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L11_nc_ch1_h12.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  3. Phép đối xứng tâm

  Một trường hợp đặc biệt của phép quay là phép quay với góc quay . Khi đó, nếu O là tâm quay thì mỗi điểm M được biến thành điểm M’ sao cho O là trung điểm của MM’. Bởi vậy, phép quay đó còn có tên gọi là phép đối xứng qua điểm O.

  Phép đối xứng qua điểm O còn có thể được định nghĩa như sau:

  Kí hiệu và thuật ngữ

  Phép đối xứng qua điểm O thường được kí hiệu là . Phép đối xứng qua một điểm còn gọi đơn giản là phép đối xứng tâm.

  Điểm O gọi là tâm của phép đối xứng, hay đơn giản là tâm đối xứng.

  Biểu thức tọa độ

  Trong hệ tọa độ Oxycho điểm Nếu phép đối xứng tâm biến điểm thành điểm thì

  Công thức trên gọi là biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm

  2

  Hãy giải thích tại sao có công thức trên.

  Tâm đối xứng của một hình

  Chúng ta hãy quan sát các hình biểu thị các chữ cái sau đây

  Z S N

  Tuy các hình đó không có trục đối xứng nhưng chúng cũng có tính “cân xứng” nào đó. Lí do là với mỗi hình, ta có thể tìm thấy một điểm O sao cho phép đối xứng tâm biến hình đó thành chính nó.

  2

  Điểm O như thế của mỗi hình trên đây là điểm nào?

  Các điểm O như vậy được gọi là tâm đối xứng của mỗi hình.

  3

  Trong bảng chữ cái in hoa, những chữ nào có tâm đối xứng? Những chữ nào có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng?

  4

  Trong các hình sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

  4. Ứng dụng của phép quay

  Bài toán 1

  Cho hai tam giác đều OAB và OA’B’ như hình 13.

  Gọi C và D lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AA’ và BB’. Chứng minh rằng OCD là tam giác đều.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L11_nc_ch1_h13.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Giải

  Xét phép quay Q tâm O với góc quay bằng một góc lượng giác (OA, OB). Rõ ràng Q biến A thành B và biến A’ thành B’, nên Q biến đoạn thẳng AA’ thành đoạn thẳng BB’. Từ đó suy ra Q biến trung điểm C của AA’ thành trung điểm D của BB’. Do đó OC = OD và

  Vậy OCD là tam giác đều.

  Bài toán 2

  Cho đường tròn và hai điểm A, B cố định. Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M’ sao cho

  Tìm quỹ tích điểm M’ khi điểm M chạy trên

  Giải (h.14)

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L11_nc_ch1_h14.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Gọi I là trung điểm của AB thì I cố định và

  Bởi vậy, khi và chỉ khi , tức là MM’ nhận I làm trung điểm hay phép đối xứng tâm biến điểm M thành M’. Vậy khi M chạy trên đường tròn thì quỹ tích M’ là ảnh của đường tròn đó qua . Nếu ta gọi O’ là điểm đối xứng của O qua điểm I thì quỹ tích M’ là đường tròn

  Bài toán 3

  Cho hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm A, B. Hãy dựng một đường thẳng d đi qua A cắt lần lượt tại M sao cho A là trung điểm của

  Giải(h.15)

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L11_nc_ch1_h15.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  Giả sử ta đã dựng được đường thẳng d thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Gọi là phép đối xứng qua A thì biến điểm M thành điểm và biến đường tròn thành đường tròn Vì M nằm trên nên nằm trên Mặt khác lại nằm trên nên làgiao điểm khác A của hai đường tròn

  Từ đó suy ra cách dựng:

  - Dựng đường tròn đối xứng với qua điểm A (O’ là điểm đối xứng của O qua A).

  - Lấy giao điểm của hai đường tròn khác A.

  - Đường thẳng d là đường thẳng đi qua A và

  5

  Vì sao d thỏa mãn điều kiện của bài toán?

  Câu hỏi và bài tập

  12. Cho phép quay Q tâm O với góc quay và cho đường thẳng d. Hãy nêu cách dựng ảnh d’ của d qua phép quay Q.

  13. Cho hai tam giác vuông cân OAB và OA’B’ có chung đỉnh O sao cho O nằm trên đoạn thẳng AB’ và nằm ngoài đoạn thẳng A’B (h.16). Gọi G và G’ lần lượt là trọng tâm các tam giác OAA’ và OBB’. Chứng minh GOG’ là tam giác vuông cân.

  Tải trực tiếp tệp hình học động: L11_nc_ch1_h16.ggb

  Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

  14. Giả sử phép đối xứng tâm biến đường thẳng d thành đường thẳng d’. Chứng minh:

  a) Nếu d không đi qua tâm đối xứng O thì d’ song song với d, O cách đều d d’ ;

  b) Hai đường thẳng d d’ trùng nhau khi và chỉ khi d đi qua O.

  15. Cho phép đối xứng tâm và đường thẳng d không đi qua O. Hãy nêu cách dựng ảnh d’ của đường thẳng d qua . Tìm cách dựng d’ mà chỉ sử dụng compa một lần và thước thẳng ba lần.

  16. Chỉ ra các tâm đối xứng của các hình sau đây:

  a) Hình gồm hai đường thẳng cắt nhau;

  b) Hình gồm hai đường thẳng song song;

  c) Hình gồm hai đường tròn bằng nhau;

  d) Đường elip;

  e) Đường hypebol.

  17. Cho hai điểm B, C cố định trên đường tròn và một điểm A thay đổi trên đường tròn đó. Hãy dùng phép đối xứng tâm để chứng minh rằng trực tâm H của tam giác ABC nằm trên một đường tròn cố định.

  Hướng dẫn. Gọi I là trung điểm của BC. Hãy vẽ đường kính AM của đường tròn rồi chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn thẳng HM.

  18. Cho đường tròn , đường thẳng và điểm I. Tìm điểm A trên và điểm B trên sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB.

  19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng và điểm . Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng Viết phương trình của

  School@net  Sản phẩm liên quan:

  Bài giảng Hình học 6 - GeoMath 6
  180 000 VND

  Bài giảng Hình học 11 - GeoMath 11
  180 000 VND

  Trắc nghiệm Giao thông
  135 000 VND

   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.