Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Bài học bảng chữ cái tiếng Việt trong phần mềm Học vần tiếng Việt
18/05/2008

Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ cho đăng tải các bài viết mô tả các chức năng chính của phần mềm Học vần tiếng Việt, phần mềm học tiếng Việt đầu tiên của công ty công nghệ Tin học Nhà trường School@net định hướng vào nhà trường phổ thông Việt Nam.


1. Mục đích, ý nghĩa của bài học

Học sinh học nhận biết, đọc, phát âm bảng chữ cái tiếng Việt.

Bài học này có thể dùng để HS tự tìm hiểu, tự học hoặc được sử dụng trên lớp khi GV giảng dạy bài học chữ cái cho học sinh. Cha mẹ học sinh, người lớn cũng có thể dùng bài học này để giảng giải ý nghĩa hoặc gợi ý cho học sinh học, ôn luyện.

Phần mềm đã ghi âm cả hai kiểu phát âm bảng chữ cái tiếng Việt: theo phiên âm và theo tên chữ cái. Có thể đặt lại tùy chọn cách đọc chữ cái theo một trong hai cách trên. Cách đọc mặc định là theo phiên âm.

Chú ý:

Cách đọc phiên âm chữ cái: "a", "bờ", "cờ", ...

Cách đọc theo tên chữ cái: "a", "bê", "xê", ...

2. Mô tả chức năng bài học

Trong khung màn hình chính là bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn bao gồm 29 chữ cái. Nháy chuột lên một chữ cái sẽ nghe được cách đọc chữ cái này đồng thời phía trên xuất hiện một bức tranh với nội dung liên quan đến chữ cái này. Nháy chuột lên bức tranh sẽ nghe được nội dung của bức tranh.

Có hai cách thể hiện bảng chữ cái: hiện bảng chữ in thường hay in hoa. Nháy chuột vào nút có hình bông hoa để chuyển đổi giữa hai kiểu hiện bảng chữ cái này.

Bài học này có hai chế độ hiển thị khung bảng chữ cái trên màn hình: theo chiều ngang hay chiều dọc. Nháy nút điều khiển để chuyển đổi giữa hai kiểu thể hiện này.

Các nút lệnh điều khiển khác có ý nghĩa như sau:

Cửa sổ của lệnh nhập thông tin lựa chọn bài học.

Các thông tin lực chọn của bài học bao gồm:

- Kiểu chữ thể hiện trong khung: in hoa hay in thường.

- Khung chữ cái thể hiện: theo chiều ngang hay chiều dọc.

- Cách chọn chữ cái tiếp theo của nút lệnh . Có hai cách chọn: chọ chữ cái tiếp theo trong bảng danh sách và cách chọn ngẫu nhiên.

Chú ý: Cách đọc chữ cái được cài đặt trong lệnh tùy chọn hệ thống chung của phần mềm.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2132

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn