Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Phát hành bộ phần mềm Học và Dạy Tiếng Việt 1, Phần Học Vần, Bản dùng thử
02/08/2010

Bộ phần mềm Học, Dạy tiếng Việt 1, phần I: Học vần mới được phát hành là một phát triển trực tiếp và tự nhiên của phần mềm HỌC TIẾNG VIỆT 1 đã phát hành tháng 4 năm 2009.


Phần mềm Học Dạy tiếng Việt 1 phát hành năm 2009 dùng chung cho Học sinh và Giáo viên, còn bộ phần mềm mới sẽ tách thành 2 phần mềm (CD) riêng biệt: 1 dành cho Học sinh (Học tiếng Việt 1, Học vần) và 1 dành cho Giáo viên (Dạy tiếng Việt 1, Học vần).

HỌC DẠY TIẾNG VIỆT 1, phần 1: Học Vần

1. Một số chức năng chính của phần mềm.
- Phần mềm đã mô phỏng toàn bộ 103 bài học chính phần học vần của chương trình Tiếng Việt lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm 173 âm vần, 519 từ khóa và 445 bài luyện viết chữ mẫu tiếng Việt theo đúng chương trình sách giáo khoa TIẾNG VIỆT 1 do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.
- Tất cả các âm vần, từ khóa, tập đọc, tập nói trong chương trình đều được ghi âm giọng Hà Nội chuẩn.
- Hơn 1000 bức tranh lớn đã được sưu tầm từ Internet hỗ trợ cho việc học tất cả các từ khóa chính của các bài học.
- Toàn bộ phần tập viết trong chương trình sách giáo khoa bao gồm gần 500 mẫu đã được mô phỏng chính xác trên máy tính hỗ trợ tốt nhất cho việc học phần kiến thức tập viết này.
Cùng với rất nhiều tính năng mới trong phiên bản nâng cấp của phần mềm để phù hợp với yêu cầu sử dụng của nhà trường.

2. Hạn chế của bản dùng thử.
Phần mềm Học Tiếng Việt 1, phần Học vần bản dùng thử hỗ trợ học từ bài 7 đến bài 11 với đầy đủ các chức năng.

3. Download bản dùng thử của phần mềm.
Bạn tải 13 file cài đặt vào cùng một thư mục, sau đó chạy file DayTiengViet1Demo_Setup.exe để tiến hành cài đặt phần mềm.

DayTiengViet1Demo_Setup.exe

DayTiengViet1Demo_Setup-1.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-2.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-3.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-4.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-5.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-6.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-7.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-8.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-9.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-10.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-11.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-12.bin

DayTiengViet1Demo_Setup-13.binURL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=4292

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn