Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 28: Viết phân số thập phân sang khuôn dạng số thập phân
19/09/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn  Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Viết phân số thập phân sang dạng số thập phân.

Khuôn dạng của Form như sau:

Trên màn hình xuất hiện một phân số thập phân cho trước.

HS làm bài luyện bằng cách viết số thập phân tương ứng với phân số đã cho.

Ý nghĩa các nút lệnh trong cửa sổ này như sau:

 Kết thúc bài học.

 Làm lại từ đầu.

 Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

 Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

 Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

 Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

GV chọn lựa chọn thứ 3: Viết  phân số thập phân dưới dạng số thập phân.

Lựa chọn mức độ:

- Mức đơn giản: các phân số tự sinh có mẫu số nhỏ.

- Mức Nâng cao: các phân số tự sinh có mẫu số lớn.

Có thể nhập trực tiếp phân số ban đầu tại vị trí Nhập trực tiếp phân số. Nháy nút Kiểm tra để kiểm tra lại xem số đã nhập có đúng khuôn dạng hay không. Phân số được nhập phải là phân số thập phân.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.

 URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7714

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn