Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Qui trình nhập mã đăng ký Cùng học
19/09/2014

Bắt đầu từ ngày 17/9/2014, việc truy cập vào trang phần mềm trực tuyến Cùng học sẽ phải Đăng ký dịch vụ sử dụng Cùng học. Việc đăng ký này thực chất là mua một Mã sử dụng (hay còn gọi là Mã đăng ký, hay Mã thẻ) Cùng học.


Sau khi đã có 1 tài khoản truy cập Cùng học (tài khoản này thiết lập miễn phí, với tài khoản này người dùng vẫn có thể truy cập 1 số phần mềm hạn chế trên Cùng học), người dùng sẽ phải tiến hành các thủ tục mua Mã đăng ký Cùng học.

Việc mua Mã đăng ký này có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Mua Online thông qua các bước thực hiện ngay trên Website Cùng học. Công việc thanh toán đa dạng có thể chỉ cần trả qua tài khoản ATM của Ngân hàng. Khi tiến hành xong công việc thanh toán, bộ phận kinh doanh của công ty sẽ gửi trực tiếp cho khách hàng một Mã đăng ký Cùng học.

2. Mua trực tiếp Phiếu đăng ký Cùng học tại các nhà sách, đại lý chính của Công ty School@net. Phiếu này có dạng như sau:

Khi mở vỏ phiếu chúng ta sẽ thấy 1 Phiếu đăng ký Cùng học bên trong vỏ trên. Phiếu này có dạng sau:

 

Giá trị của Mã sử dụng Cùng học nằm bên dưới vị trí có nhũ mờ.

Sau khi đã có Mã thẻ Cùng học, người dùng cần thực hiện các thao tác sau:

1. Đăng nhập vào Site http://cunghoc.thnt.vn

2. Nháy vào nút Nhập Mã thẻ tại dòng hệ thống phía trên cùng màn hình.

3. Cửa sổ như dạng sau hiện ra. Người dùng nhập Mã thẻ Cùng học tại vị trí “Nhập Mã thẻ Cùng học”. Nhập xong nháy vào nút Đăng ký.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nếu giá trị Mã thẻ chính xác, màn hình sẽ xuất hiện như hình sau thông báo trạng thái sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Mỗi lần nạp thẻ, giá trị sử dụng sẽ là 365 ngày tính từ thời điểm nạp thẻ.

5. Việc nạp Mã thẻ Cùng học kết thúc. Từ sau người dùng sẽ không cần phải nhập lại Mã này nữa. Sau đúng 365 ngày, hết hạn dịch vụ, người dùng sẽ phải mua tiếp một Mã thẻ Cùng học khác để tiếp tục gia hạn dịch vụ Cùng học.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7720

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn