Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

[iQB] Bài 8. Kiểm tra trực tuyến
29/11/2019

Kiểm tra trực tuyến là chức năng của phần mềm cho phép người sử dụng làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo đề kiểm tra đã được khởi tạo từ trước. Việc chấm điểm có thể thực hiện Online ngay sau khi làm bài kiểm tra xong hoặc có thể tiến hành chấm Offline.


Yêu cầu: Có 1 file .qbt đã làm sẵn  .

Lưu ý phần đề dùng để kiểm tra chỉ chứa nhưng câu hỏi trắc nhiệm.

Sau khi đã mở đề kiểm tra, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành việc kiểm tra trực tiếp theo đề đã mở. Thao tác tiến hành như sau:

1. Thực hiện lệnh Ôn luyện - Kiểm tra ---> Kiểm tra trực tuyến hoặc nhấn nút  trên thanh công cụ.

2. Màn hình tiếp theo sẽ yêu cầu nhập các thông tin của người thực hiện kiểm tra.

Nhập các thông tin: Họ tên của HS, Lớp, Số báo danh.

Nhấn nút Kiểm tra để chuyển sang màn hình chuẩn bị tiến hành kiểm tra.

3. Màn hình Chuẩn bị tiến hành kiểm tra có dạng sau:

- Nút Màn hình Test dùng để chọn một trong kiểu màn hình Standard Kid của phần mềm.

- Để bắt đầu làm bài trực tiếp hãy nhất nút Bắt đầu trên cửa sổ Chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Màn hình Kiểm tra trực tiếp sẽ xuất hiện có dạng như hình dưới đây.

4. Nộp bài kiểm tra

-  Sau khi đã nộp bài học sinh có thể xem lại các câu hỏi, các phương án trả lời của mình và so sánh với đáp án đúng của đề kiểm tra.

- Ấn vào nút  để xem và in kết quả chi tiết bài làm

- Nhấn nút Thoát để đóng cửa sổ làm bài kiểm tra và kết thúc công việc.URL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=8257

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn