Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (476 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (519 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (72 bài viết)
 • Sản phẩm mới (211 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (146 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (115 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (234 bài viết)
 • Học tiếng Việt (174 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (375 bài viết)
 • Download - Archive- Update (156 bài viết)
 • Cùng học (80 bài viết)
 • Thông tin tuyển dụng (3 bài viết)
 • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (73 bài viết)
 • School@net 15 năm (18 bài viết)
 • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (115 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (30 bài viết)
 • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (34 bài viết)
 • Phần mềm cho em (13 bài viết)
 • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (1 bài viết)
 • Tin học và Toán học (113 bài viết)
 • Phần mềm Quản lý đào tạo nhà trường (69 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (17 bài viết)
 • Bài học trực tuyến (60 bài viết)
 • Các vấn đề giáo dục (2 bài viết)
 • Các Thuật toán hay (1 bài viết)
 • TKBU và bài toán thời khóa biểu trường đại học (11 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (3135 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 10
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 10
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 90872660 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Chuyên mục "Phần mềm Quản lý đào tạo nhà trường"


  Các điểm mới của phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5
  (05/03/2012 - Số lần đọc: 25221)

  School Viewer 6.0: Hệ thống thông tin thông báo - nhắn tin nội bộ
  (23/06/2009 - Số lần đọc: 31053)

  Những phát triển mới của phiên bản School Viewer 5.5
  (06/11/2008 - Số lần đọc: 32660)

  Những nét mới của SVR 5.0 Phiên bản final so với bản SVR 5.0 phát hành trước đó
  (01/09/2008 - Số lần đọc: 32175)

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý học tập Nhà trường - School Viewer bằng hình ảnh
  (21/08/2008 - Số lần đọc: 34917)

  Các lựa chọn hệ thống của phần mềm School Viewer
  (21/08/2008 - Số lần đọc: 33372)

  Chức năng đặc biệt hữu ích của School Viewer: Tìm kiếm học sinh theo nhiều tiêu chí
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 11237)

  Chuyển dữ liệu dưới dạng HTML: chức năng đặc biệt của phần mềm School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 11087)

  Chức năng Backup dữ liệu trong School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 10535)

  Khởi tạo dữ liệu năm học mới trong phần mềm School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 11638)

  Quản trị người dùng trong School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 10954)

  Phân loại và quản trị người dùng trong phần mềm School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 10347)

  Báo cáo đặc biệt của School Viewer: chuyển dữ liệu ra phần mềm EMIS
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 10985)

  Các chức năng tổng hợp dữ liệu khác của School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 11839)

  Tổng hợp dữ liệu bằng biểu đồ trong School Viewer
  (19/08/2008 - Số lần đọc: 11354)

  Công việc cuối năm: Đăng bộ học sinh và thông tin kết chuyển năm học
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 11255)

  Công việc cuối năm: Xét duyệt học sinh lên lớp, lưu ban
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 10604)

  Công việc cuối năm: Xét duyệt học sinh thi lại
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 10249)

  Công việc cuối năm: mô hình xét lên lớp, thi lại, lưu ban cuối năm trong phần mềm School Viewer
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 11702)

  Quản lý quá trình học tập của học sinh trong phần mềm School Viewer
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 9960)

  Lesson View: quản lý tiết học trực tuyến - chức năng độc đáo nhất của phần mềm School Viewer
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 9311)

  Tích hợp dữ liệu thời khóa biểu (TKB) trong phần mềm School Viewer (SVR)
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 9170)

  Mô hình quản lý học tập và đào tạo trong phần mềm School Viewer
  (17/08/2008 - Số lần đọc: 9692)

  School Viewer: Nhập điểm theo từng giáo viên và TMark
  (01/08/2008 - Số lần đọc: 9407)

  School Viewer: Nhập điểm theo lớp học và CMark
  (01/08/2008 - Số lần đọc: 9080)

  Quản lý quá trình nhập điểm học sinh trong phần mềm School Viewer
  (27/07/2008 - Số lần đọc: 9885)

  Làm việc với Sổ ghi điểm giáo viên trong phần mềm School Viewer
  (25/07/2008 - Số lần đọc: 10070)

  Làm việc với sổ điểm Lớp học (sổ cái lớp) trong School Viewer
  (24/07/2008 - Số lần đọc: 10408)

  Khái niệm điểm online và phân loại điểm học sinh trong phần mềm School Viewer
  (21/07/2008 - Số lần đọc: 9667)

  Thiết kế mẫu và in tự động danh sách học sinh được khen thưởng trong phần mềm School Viewer
  (03/07/2008 - Số lần đọc: 14898)

  Các lệnh tính điểm TBM, TBCM đặc biệt trong phần mềm School Viewer
  (05/05/2008 - Số lần đọc: 10813)

  Lệnh tự động tính điểm Trung bình, Phân loại học lực và Danh hiệu thi đua trong School Viewer
  (05/05/2008 - Số lần đọc: 10511)

  Tự động tính toán điểm TBM, TBCM, PLHL và DHTD trong School Viewer
  (05/05/2008 - Số lần đọc: 10763)

  Nhập Hạnh kiểm học sinh trong School Viewer
  (02/05/2008 - Số lần đọc: 10374)

  Các tiện ích hỗ trợ nhập và điều chỉnh điểm học sinh trong quá trình nhập điểm học sinh trong School Viewer
  (02/05/2008 - Số lần đọc: 9878)

  Xem thông tin tình trạng nhập điểm trong School Viewer
  (02/05/2008 - Số lần đọc: 9644)

  Tiện ích nhập điểm trong School Viewer: chuyển nhập điểm học sinh từ Excel file
  (02/05/2008 - Số lần đọc: 10039)

  Các thao tác và qui trình nhập điểm nhanh trong phần mềm School Viewer
  (29/04/2008 - Số lần đọc: 9882)

  Nhập điểm học sinh trong School Viewer
  (28/04/2008 - Số lần đọc: 9999)

  Thông tin phân loại vùng điểm và quản lý quá trình nhập điểm trong phần mềm School Viewer
  (27/04/2008 - Số lần đọc: 10139)

  Nhập tiêu chuẩn xét Danh hiệu thi đua (TCDHTD) trong School Viewer
  (27/04/2008 - Số lần đọc: 9767)

  Khái niệm, mô hình bảng hệ số môn học độc lập trong phần mềm School Viewer
  (27/04/2008 - Số lần đọc: 9858)

  Khái niệm Tiêu chuẩn phân loại học lực (TCPLHL) trong phần mềm School VIewer
  (25/04/2008 - Số lần đọc: 9660)

  Nhập, điều chỉnh các thông tin tham chiếu chính cho năm học hiện thời: Phân loại điểm
  (25/04/2008 - Số lần đọc: 9339)

  Công việc đầu năm học: Nhập, điều chỉnh thông tin thuộc tính của lớp và môn học trong School Viewer
  (20/04/2008 - Số lần đọc: 9489)

  Qui trình nhập danh sách học sinh theo lớp học trong School Viewer
  (17/03/2008 - Số lần đọc: 9850)

  Qui trình nhập dữ liệu gốc cho năm học hiện thời trong School Viewer
  (16/03/2008 - Số lần đọc: 9909)

  Cài đặt, đăng ký và khởi tạo dữ liệu nhà trường trong School Viewer
  (09/03/2008 - Số lần đọc: 10835)

  Phân loại dữ liệu và thông tin quản lý đào tạo nhà trường trong phần mềm School Viewer
  (04/03/2008 - Số lần đọc: 10801)

  Mô hình dữ liệu trong phần mềm School Viewer
  (04/03/2008 - Số lần đọc: 10392)

  Giới thiệu chung về phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường School Viewer (SVR)
  (03/03/2008 - Số lần đọc: 10369)

  Giới thiệu phần mềm Quản lý học tập Nhà trường - SVR phiên bản 5.0
  (17/01/2008 - Số lần đọc: 9786)

  Cách nhập điểm thập phân trong phần mểm School Viewer
  (29/12/2006 - Số lần đọc: 10340)

  Cách nhập điểm từ nhiều máy tính không nối mạng LAN
  (27/12/2006 - Số lần đọc: 18387)

  Qui trình nhập điểm, tính điểm trung bình và phân loại học lực của học sinh trong School Viewer 5.0
  (22/12/2006 - Số lần đọc: 15692)

  Hướng dẫn sử dụng Teacher Mark 5.0
  (21/12/2006 - Số lần đọc: 22021)

  Hướng dẫn sử dụng Class Mark 5.0
  (21/12/2006 - Số lần đọc: 20358)

  Mô hình nhập điểm phân tán trong School Viewer
  (21/12/2006 - Số lần đọc: 18466)

  Nâng cấp và sửa lỗi dữ liệu - School Viewer 5.0
  (17/12/2006 - Số lần đọc: 14982)

  Hướng dẫn cách nâng cấp và sửa lỗi dữ liệu
  (17/12/2006 - Số lần đọc: 14139)

  Câu hỏi và Trả lời - Question & Answers
  (01/12/2006 - Số lần đọc: 19833)

  Các phát triển và nâng cấp mới của phần mềm? - School Viewer 5.0
  (28/11/2006 - Số lần đọc: 14729)

  Hỗ trợ cách tính điểm trung bình và học lực của học sinh như thế nào ? - School Viewer 5.0
  (21/11/2006 - Số lần đọc: 16327)

  Phần mềm quản lý học tập Nhà trường School Viewer 4.0
  (10/08/2006 - Số lần đọc: 11466)

  Các yêu cầu chính khi tìm hiểu và tập huấn phần mềm STV
  (22/02/2006 - Số lần đọc: 12130)

  Các yêu cầu chính khi tìm hiểu và tập huấn phần mềm SEM
  (22/02/2006 - Số lần đọc: 11841)

  Các yêu cầu chính khi tìm hiểu và tập huấn phần mềm SPVR
  (22/02/2006 - Số lần đọc: 11215)

  Các yêu cầu chính khi tìm hiểu và tập huấn phần mềm SVR
  (22/02/2006 - Số lần đọc: 8715)

  Tính điểm môn học chỉ có điểm hệ số 1 và điểm hệ số 2 (trường cấp 3)
  (17/02/2006 - Số lần đọc: 14994)

  Lên đầu trang

  Những bài viết trong chuyên mục được nhiều người quan tâm
  Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý học tập Nhà trường - School Viewer bằng hình ảnh
  Các lựa chọn hệ thống của phần mềm School Viewer
  Những phát triển mới của phiên bản School Viewer 5.5
  Những nét mới của SVR 5.0 Phiên bản final so với bản SVR 5.0 phát hành trước đó
  School Viewer 6.0: Hệ thống thông tin thông báo - nhắn tin nội bộ
  Các điểm mới của phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5
  Hướng dẫn sử dụng Teacher Mark 5.0
  Hướng dẫn sử dụng Class Mark 5.0
  Câu hỏi và Trả lời - Question & Answers
  Mô hình nhập điểm phân tán trong School Viewer

  Những bài viết mới đưa lên website
  [iQB] Bài 8. Kiểm tra trực tuyến
  [iQB] Bài 7.Trộn câu hỏi đề kiểm tra
  [iQB]Bài 5. Sinh đề kiểm tra từ mẫu đề kiểm tra
  [iQB] Bài 4. Tạo nhóm đề kiểm tra và tạo mẫu đề kiểm tra
  [iQB] Bài 3. Nhập câu hỏi trực tiếp từ Text Editor - chuyển nhập câu hỏi từ Word
  Ưu đãi đặc biệt – Thay lời tri ân Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  [iQB]: Bài 2. Kiểm tra lại phần ma trận kiến thức và kỹ năng
  [iQB]: Bài 1. Khởi tạo file dữ liệu IQB, quy định thuộc tính Ngân hàng đề
  Hướng dẫn sửa lỗi: Chuyển đổi dấu của chữ số thập phân về dấu chấm
  THƯ MỜI TẬP HUẤN VÀ GIỚI THIỆU SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM iQB 8.0 - dành cho nhà trường phổ thông CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG

  Những bài viết trong các chuyên mục khác được nhiều người quan tâm
  Toàn bộ chương trình sách giáo khoa môn Toán, phần Hình học các lớp từ 6 đến 12 đã lên mạng với tất cả các hình ảnh động kèm theo
  Download phần mềm Học tiếng Việt 1 Demo
  Phát hành bộ phần mềm Học và Dạy Tiếng Việt 1, Phần Học Vần, Bản dùng thử
  Cùng học Toán 3 - phần mềm hỗ trợ học và dạy toán lớp 3 giờ đây đã hoàn toàn miễn phí
  Toán 10- Nâng Cao - Chương 3 - BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG
  Tải phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu - TKB 9.0 bản dùng thử
  Toán 10- Nâng Cao - Chương 3 - BÀI 6. ĐƯỜNG HYPEBOL
  Download phần mềm Học vần tiếng Việt Demo
  Bài học bảng chữ cái tiếng Việt trong phần mềm Học vần tiếng Việt
  Giới thiệu chức năng học bảng chữ cái của phần mềm HỌC TIẾNG VIỆT 1

  Chủ đề mới cập nhật bài viết mới
 • Hoạt động của công ty
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Thông tin tuyển dụng
 • Thông tin khuyến mại
 • Sản phẩm mới
 • Dành cho Giáo viên
 • Lập trình Scratch
 • Mô hình & Giải pháp
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu

 •  
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.