Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.vnschool.net

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý học tập Nhà trường - School Viewer bằng hình ảnh
21/08/2008

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường. Phiên bản mới School Viewer 5.0 bao gồm các module chính của phần mềm là SVR 5.0 (School Viewer), SEM 2.0 (School Exam Manager), STV 1.0 (School Teacher Viewer). Lần đầu tiên toàn bộ các chức năng quản lý toàn diện việc HỌC và DẠY trong nhà trường được đưa vào phần mềm. Có thể nói đây là phần mềm giải pháp tổng thể đầu tiên áp dụng cho mô hình một nhà trường phổ thông.


Tài liệu này đưa ra một qui trình chuẩn áp dụng chung cho mọi nhà trường khi tiến hành nhập và tính điểm học sinh từ lúc bắt đầu năm học mới cho đến khi kết thúc một năm học. Mục đích của tài liệu này là định hướng cho các giáo viên có một cái nhìn tổng quan về các bước và các chức năng của phần mềm Quản lý học tập nhà trường. Áp dụng trên thực tế mỗi nhà trường, mỗi giáo viên có thể có những thói quen hay cách làm khác nhau không nhất thiết giống hệt như các bước này. Tuy nhiên theo chúng tôi, qui trình mà chúng tôi đưa ra ở đây sẽ giúp ích cho tất cả các nhà trường, các giáo viên đang và sẽ làm công tác quản lý.

Sau đây là các bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm School Viewer:

Giới thiệu chung về phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường School Viewer (SVR)

Mô hình dữ liệu trong phần mềm School Viewer

Phân loại dữ liệu và thông tin quản lý đào tạo nhà trường trong phần mềm School Viewer

Cài đặt, đăng ký và khởi tạo dữ liệu nhà trường trong School Viewer

Nhập dữ liệu chung nhà trường trong School Viewer

Mô hình quản lý thời gian hệ thống trong phần mềm School Viewer

Qui trình nhập dữ liệu gốc cho năm học hiện thời trong School Viewer

Qui trình nhập danh sách học sinh theo lớp học trong School Viewer

Công việc đầu năm học: Nhập, điều chỉnh thông tin thuộc tính của lớp và môn học trong School Viewer

Nhập, điều chỉnh các thông tin tham chiếu chính cho năm học hiện thời: Phân loại điểm

Khái niệm Tiêu chuẩn phân loại học lực (TCPLHL) trong phần mềm School VIewer

Khái niệm, mô hình bảng hệ số môn học độc lập trong phần mềm School Viewer

Nhập tiêu chuẩn xét Danh hiệu thi đua (TCDHTD) trong School Viewer

Thông tin phân loại vùng điểm và quản lý quá trình nhập điểm trong phần mềm School Viewer

Nhập điểm học sinh trong School Viewer

Các thao tác và qui trình nhập điểm nhanh trong phần mềm School Viewer

Tiện ích nhập điểm trong School Viewer: chuyển nhập điểm học sinh từ Excel file

Xem thông tin tình trạng nhập điểm trong School Viewer

Các tiện ích hỗ trợ nhập và điều chỉnh điểm học sinh trong quá trình nhập điểm học sinh trong School Viewer

Nhập Hạnh kiểm học sinh trong School Viewer

Tự động tính toán điểm TBM, TBCM, PLHL và DHTD trong School Viewer

Lệnh tự động tính điểm Trung bình, Phân loại học lực và Danh hiệu thi đua trong School Viewer

Các lệnh tính điểm TBM, TBCM đặc biệt trong phần mềm School Viewer

Thiết kế mẫu và in tự động danh sách học sinh được khen thưởng trong phần mềm School Viewer

Khái niệm điểm online và phân loại điểm học sinh trong phần mềm School Viewer

Làm việc với sổ điểm Lớp học (sổ cái lớp) trong School Viewer

Làm việc với Sổ ghi điểm giáo viên trong phần mềm School Viewer

Quản lý quá trình nhập điểm học sinh trong phần mềm School Viewer

School Viewer: Nhập điểm theo lớp học và CMark

School Viewer: Nhập điểm theo từng giáo viên và TMark

Mô hình quản lý học tập và đào tạo trong phần mềm School Viewer

Tích hợp dữ liệu thời khóa biểu (TKB) trong phần mềm School Viewer (SVR)

Lesson View: quản lý tiết học trực tuyến - chức năng độc đáo nhất của phần mềm School Viewer

Quản lý quá trình học tập của học sinh trong phần mềm School Viewer

Công việc cuối năm: mô hình xét lên lớp, thi lại, lưu ban cuối năm trong phần mềm School Viewer

Công việc cuối năm: Xét duyệt học sinh thi lại

Công việc cuối năm: Xét duyệt học sinh lên lớp, lưu ban

Công việc cuối năm: Đăng bộ học sinh và thông tin kết chuyển năm học

Xét tốt nghiệp THCS trong phần mềm School Viewer

Tổng hợp dữ liệu bằng biểu đồ trong School Viewer

Các chức năng tổng hợp dữ liệu khác của School Viewer

Báo cáo đặc biệt của School Viewer: chuyển dữ liệu ra phần mềm EMIS

Phân loại và quản trị người dùng trong phần mềm School Viewer

Quản trị người dùng trong School Viewer

Khởi tạo dữ liệu năm học mới trong phần mềm School Viewer

Chức năng Backup dữ liệu trong School Viewer

Chuyển dữ liệu dưới dạng HTML: chức năng đặc biệt của phần mềm School Viewer

Chức năng đặc biệt hữu ích của School Viewer: Tìm kiếm học sinh theo nhiều tiêu chí

In ấn các mẫu, bảng dữ liệu quan trọng trong School Viewer

Các lựa chọn hệ thống của phần mềm School ViewerURL của bài viết này::http://www.vnschool.net/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2432

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn