Trang chủ

Sản phẩm

Hướng dẫn đặt mua phần mềm

Hướng dẫn thanh toán

Kho phần mềm

Liên hệ
    Đăng nhập | Đăng ký 
 
 
 
 

SẢN PHẨM MỚI

Gian hàng hiện có 6 sản phẩm

GÓI PHẦN MỀM MẦM NON - TIỂU HỌC

Gian hàng hiện có 7 sản phẩm

GÓI PHẦN MỀM DÀNH CHO THCS VÀ THPT

Gian hàng hiện có 7 sản phẩm

Phần mềm BÉ HỌA SĨ

Giá bán: 75 000 VNĐ

Em tập Tô mầu

Giá bán: 35 000 VNĐ

Sắc mầu Toán học - Color Math

Giá bán: 35 000 VNĐ

Bút chì Thông minh

Giá bán: 45 000 VNĐ

BỘ PHẦN MỀM DẠY - HỌC TIẾNG VIỆT

Gian hàng hiện có 29 sản phẩm

Luyện từ và câu Tiếng Việt

Giá bán: 70 000 VNĐ

Học từ Tiếng Việt

Giá bán: 70 000 VNĐ

Học tiếng Việt 5, phần II

Giá bán: 75 000 VNĐ

Dạy tiếng Việt 5, phần II

Giá bán: 85 000 VNĐ

Học tiếng Việt 5, phần I

Giá bán: 75 000 VNĐ

Dạy Tiếng Việt 5, phần I

Giá bán: 85 000 VNĐ

Dạy tiếng Việt 4, phần II

Giá bán: 85 000 VNĐ

Học tiếng Việt 4, phần II

Giá bán: 75 000 VNĐ

Dạy tiếng Việt 4, phần I

Giá bán: 85 000 VNĐ

Học tiếng Việt 4, phần I

Giá bán: 75 000 VNĐ

Học Tiếng Việt 3, phần I

Giá bán: 75 000 VNĐ

Dạy Tiếng Việt 3, phần I

Giá bán: 85 000 VNĐ

Học Tiếng Việt 3, phần II

Giá bán: 75 000 VNĐ

Dạy Tiếng Việt 3, phần II

Giá bán: 85 000 VNĐ

Tập viết chữ Việt 1

Giá bán: 60 000 VNĐ

Tập viết chữ Việt 2

Giá bán: 60 000 VNĐ

Tập viết chữ Việt 3

Giá bán: 60 000 VNĐ

Học tiếng Việt 2, phần I

Giá bán: 65 000 VNĐ

Dạy tiếng Việt 2, phần I

Giá bán: 80 000 VNĐ

Học tiếng Việt 2, phần II

Giá bán: 65 000 VNĐ

Dạy tiếng Việt 2, phần II

Giá bán: 80 000 VNĐ

Học vần tiếng Việt

Giá bán: 60 000 VNĐ

Học chính tả tiếng Việt

Giá bán: 70 000 VNĐ

Bài giảng Toán

Giá bán: 95 000 VNĐ

Học Toán 1

Giá bán: 50 000 VNĐ

Dạy Toán 1

Giá bán: 65 000 VNĐ

Học Toán 2

Giá bán: 50 000 VNĐ

Dạy Toán 2

Giá bán: 65 000 VNĐ

Học Toán 3

Giá bán: 50 000 VNĐ

Dạy Toán 3

Giá bán: 65 000 VNĐ

Học Toán 4

Giá bán: 50 000 VNĐ

Dạy Toán 4

Giá bán: 65 000 VNĐ

Học Toán 5

Giá bán: 50 000 VNĐ

Dạy Toán 5

Giá bán: 65 000 VNĐ

BỘ PHẦN MỀM BÀI GIẢNG HÌNH HỌC - GEO MATH

Gian hàng hiện có 9 sản phẩm

VIỆT GAMES - TRÒ CHƠI GIÁO DỤC

Gian hàng hiện có 12 sản phẩm

Trắc nghiệm Giao thông

Giá bán: 45 000 VNĐ

Thiên nhiên xung quanh em

Giá bán: 75 000 VNĐ

Vòng quanh Thế giới

Giá bán: 75 000 VNĐ

Kiểm tra trí tuệ - IQ Test 2.0

Giá bán: 45 000 VNĐ

Em học lập trình Pascal

Giá bán: 45 000 VNĐ

PHẦN MỀM NGÂN HÀNG ĐỀ THÔNG MINH

Gian hàng hiện có 7 sản phẩm

iQB Moon 8.0

Giá bán: 390 000 VNĐ

iQB Leo 8.0

Giá bán: 7 000 000 VNĐ

iQB Lion 8.0

Giá bán: 20 000 000 VNĐ

iQB Cat 8.0

Giá bán: 390 000 VNĐ

iQB Quiz Maker 8.0

Giá bán: 95 000 VNĐ

iQB Magic Test 8.0

Giá bán: 0 VNĐ

iQB Rabbit 8.0

Giá bán: 95 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức Sinh 11

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức Sinh 10

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức Anh 12

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức Anh 11

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức Anh 10

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức Vật Lý 6

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức TOÁN 6

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức Vật Lý 7

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức TOÁN 7

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 11

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức TOÁN 11

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 10

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức TOÁN 10

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức TOÁN 8

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức HÓA HỌC 8

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 8

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 12

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức TOÁN 12

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức SINH HỌC 9

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 9

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức HÓA HỌC 9

Giá bán: 60 000 VNĐ

Kiểm tra kiến thức TOÁN 9

Giá bán: 60 000 VNĐ

Luyện thi Sinh Học

Giá bán: 70 000 VNĐ

Luyện thi Hoá Học

Giá bán: 70 000 VNĐ

Luyện thi tiếng Anh

Giá bán: 70 000 VNĐ

Luyện thi Vật Lý

Giá bán: 70 000 VNĐ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LUYỆN THI

Gian hàng hiện có 4 sản phẩm

TRÒ CHƠI GIÁO DỤC - VIỆT GAMES

Gian hàng hiện có 41 sản phẩm

Phần mềm trò chơi Ghép chữ 2

Giá bán: 10 000 VNĐ

Phần mềm trò chơi Ghép chữ 1

Giá bán: 10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 3

Giá bán: 10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 2

Giá bán: 10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 1

Giá bán: 10 000 VNĐ

Ghép vần đúng

Giá bán: 10 000 VNĐ

Mây âm vần

Giá bán: 10 000 VNĐ

Mưa âm vần

Giá bán: 10 000 VNĐ

Mưa từ (Word Rain)

Giá bán: 10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 10

Giá bán: 10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 9

Giá bán: 10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 8

Giá bán: 10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 7

Giá bán: 10 000 VNĐ

Sắp xếp từ (Word Sort)

Giá bán: 10 000 VNĐ

Đoán từ (Word Guess)

Giá bán: 10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 6

Giá bán: 10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 5

Giá bán: 10 000 VNĐ

Luyện trí nhớ 4

Giá bán: 10 000 VNĐ

Tìm từ theo tranh

Giá bán: 10 000 VNĐ

Tìm tranh theo từ

Giá bán: 10 000 VNĐ

Tìm từ (Hang man)

Giá bán: 10 000 VNĐ

Điền từ láy

Giá bán: 10 000 VNĐ

Phân loại từ 3

Giá bán: 10 000 VNĐ

Phân loại từ 2

Giá bán: 10 000 VNĐ

Thi tìm hiểu vốn từ

Giá bán: 10 000 VNĐ

Thi tìm thành ngữ, tục ngữ

Giá bán: 10 000 VNĐ

Ghép từ - tranh 2

Giá bán: 10 000 VNĐ

Ghép từ - tranh 1

Giá bán: 10 000 VNĐ

Tìm thành ngữ đồng nghĩa

Giá bán: 10 000 VNĐ

Tìm từ tương ứng với tranh

Giá bán: 10 000 VNĐ

Đố vui: cây gì

Giá bán: 10 000 VNĐ

Điền cấu tạo tiếng

Giá bán: 10 000 VNĐ

Phân loại từ 4

Giá bán: 10 000 VNĐ

Phân loại từ 1

Giá bán: 10 000 VNĐ

Thi tìm từ láy

Giá bán: 10 000 VNĐ

Ghép từ - tranh 3

Giá bán: 10 000 VNĐ

Tìm thành ngữ đúng

Giá bán: 10 000 VNĐ

Tìm từ đúng nhất

Giá bán: 10 000 VNĐ

Đố vui: con gì?

Giá bán: 10 000 VNĐ

Đố vui: cái gì?

Giá bán: 10 000 VNĐ

Tư vấn trực tiếp: 04.62511017
Đặt mua hàng online: 04.62511017 số máy lẻ 0, 11, 17

Nguyễn Thu Hương - Nhân viên hỗ trợ khách hàng
 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 1407 - Nhà 17T2 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (04) 62511017 - Fax: (04) 62511081
Email: school.net@hn.vnn.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.